Om Engerdal


Om Engerdal

Engerdal kommune ligger  i Hedmark fylke med grenser mot Sverige, Trysil og Røros, Os, Tolga og Rendalen. De største 'tettstedene' er Engerdal og Drevsjø, men bosettinga er preget av store avstander og spredt bebyggelse. Utmark, jord, skog og vassdrag er viktig for næringslivet i kommunen. Engerdal kommune er 2195 kvadratkilometer - like stor som Vestfold fylke. Hver innbygger har over 1,4 kvadratkilometer hver fordelt på ca 1550 innbyggere. I Engerdal finnes Norges sørligste samiske reindrift, og reinen kan ofte sees i den nordre halvdelen av kommunen.

Engerdal består hovedsakelig av vidder, sjøer, elver og skog og har mye å by på. Du kan gå dine egne, stemningsfulle veier eller delta i organiserte aktiviteter. Naturen gir alt fra stillhet, stemning, evighet og storhet i uberørte fjell- og skogsområder til dramatikk, årvåkenhet og villskap langs elva.

Oppsummert må Engerdal regnes å være området for store områder med uberørt natur, hvor friluftsliv, fiske og jakt gir påfyll for å møte hverdagen.