Løypeinstruks 2021 - 2022

Løypeinstruks 2021 - 2022

Løypekjøring Engerdal Østfjell vinteren 2021 / 2022.


Det er inngått en 5 års avtale med Fjellservice Engerdal AS om kjøring av løypenettet i Østfjellet.

Nåværende løypenett er på ca. 90 km inkludert løypene innover snaufjellet.

Så snart det blir frost i bakken og nok snø som blir liggende vil det bli igangsatt grunnpreparering med ATV og snøscooter av de nærmeste løypene for å få en tilstrekkelig såle for videre løypelegging.

Angående løypene innover snaufjellet vil det bli vurdert oppstart av disse når forholdene innover i fjellet med snødybde, lys og vindforhold tilsier forsvarlig drift av dette området.

Ny Prinoth Husky løypemaskin, til 2,8 mill kr ble innkjøpt av Fjellservice Engerdal AS høsten 2020 med topp utstyr bl. a. egen fres foran hver sporlegger som derfor krever en viss snødybde / bredde for ikke å ta nedi / slå borti i det stedvis steinete terrenget som er i Engerdal Østfjell.

I tillegg ble det investert i en helt ny Polaris ATV (6 hjuling m/belter)

Det er hytteeierne på Solheim feltet, Hovdenfeltet og Østfjellfeltet som betaler en årlig løypeavgift som finansierer løypekjøringen. I tillegg bidrar Østfjellet Hytteforening med økonomiske midler fra innbetalt medlemskontingent. Direkte tilskudd fra Hytteforeningen, sammen med en betydelig årlig dugnadsinnsats i vedlikehold og rydding av traseer, oppsetting gapahuker etc. utgjør mellom 400 til 500 tusen kroner hvert år.

Solheim Hyttegrend AS og Femund Hytter AS bidrar også med god støtte i dette arbeidet.

De senere årene har flere og flere lokale beboere og andre som ikke har hytte Østfjellet begynt å benytte det flotte løypene i Østfjellet noe som vi i Hytteforeningen bare syns er hyggelig.

Imidlertid koster det relativt mye penger å holde en høy standard på løypenettet gjennom en lang vinter. Derfor ville det også vært positivt om alle brukere av løypene vil bidra litt økonomisk som kan skje ved å gi et bidrag til driften av løypenettet på bankkonto: 1822.2352297 eller Vipps 559718.

Info / status om løypenettet vil bli lagt ut på hytteforeningens nettside, og husk at løypemaskinen har GPS-forbindelse med Skisporet.no hvor info om kjøringen blir fortløpende oppdatert. (det er kun løypemaskin som er utstyrt med GPS)

Det er også satt opp kartplater som viser løypenettet og avstander i de fleste løypekryss.


Følgende retningslinjer vil gjelde for preparering av løypenettet:


Onsdager alt. torsdager kjøres rundløypene på Solheimfeltet videre opp til Østfjellet videre Magnhildskarvrunden og Hovdrunden.


Fredager alt. lørdager (ved behov) kjøres hele løypenettet.


Søndager kun ved behov tilsvarende kjøringen som på onsdager.


Vinterferieuker og påsken kjøres løypenettet ved behov hver dag.


Ved behov betyr ut ifra dagens værforhold, herunder snø og vindforhold.


Snøscooter / ATV vil bli benyttet til det er tilstrekkelig med snødybde for bruk av løypemaskin.


Det er i høst også ryddet en trase fra stormyra og opp til rasteplassen (bålpanne og ved) under Magnhildskarven som vil bli kjørt med jevne mellomrom.


Engerdal Østfjell Hytteforening / Fjellservice Engerdal AS ønsker god tur til mange fine skiturer.


16.03.2022 Det er besluttet følgende sporvalg i løypenettet:


Enkelt spor på følgende strekninger:

  • Fra Hovden setra (Hovdroarunden) over til Nyseterveien videre veien ned til Kvilten. Her kjøres sporet på h.side sett oppover.
  • Fra Kvilten (Skarvrunden) opp til løypekrysset på Kuholskarven, videre løypa ned i Kuholet og opp til løypekrysset Kuholkrysset.

Alle øvrige løyper legges med dobbeltspor, men det hensyntas bratte nedkjøringer og i løypekryss.